Get Adobe Flash player
Home > Werkwijze

Werkwijze

Er bestaan geen blauwdrukken voor jeugdparticipatie, het is de maat dat werkt voor het actief betrekken van kinderen en jongeren bij onderzoek en beleid. Natuurlijk bestaan er beproefde methoden, door ons zelf ontwikkeld of door anderen. We maken er dankbaar gebruik van, maar dan wel als basis voor een onderzoek- of participatieproject. Afhankelijk van de aard van een onderzoek of project passen we bestaande methoden aan op de lokale context, voor leerlingen op een school een school, voor jeugdigen in een jeugdzorginstellingen, jongeren in een jongerencentrum.
Als het gaat om ontwikkelde instrumenten, zoals de C-toets, de Kwaliteitsmeter Jongerenparticipatie Gemeenten van Be Involved of het handboek Toetsing Kwaliteit Jeugd-ggz, dan houden we deze natuurlijk in tact. Ze zijn ook allemaal ontwikkeld in samenspraak met jeugdigen en professionals en bieden een basis voor een wetenschappelijk verantwoord inzicht in de perspectieven van jeugdigen.

We doen soms mee - in gelegenheidcoalities, bestaande uit de voor ons vertrouwde samenwerkingspartners - aan openbare aanbestedingen. We gaan ook mee in besloten aanbestedingen, maar we zien graag een goed gesprek met een opdrachtgever vooraf gaan aan een opdracht voor een project. Het is dan de gelegenheid om de juiste maat gezamenlijk te bepalen, bij voorkeur in samenspraak met de doelgroep om wie het gaat.

Banner
recent verschenen